BANGA PÊŞÎN

BANGA PÊŞÎN – Sohrab Sipehrî

Wergera ji zimanê Farisî: Ebas Mûsa

Sola min kanî?

Ew kî bû bangdikir; Sohrab?

Deng, wekî bayê ku pela darê digobilîne, naskirî bû

Dêya min, Minoçehr û Perwan, tev nivîyabûn

Reng e hemû xelkên bajêr jî

Şevên Nîsanê, mîna zêmaran, bi aramî li ser rûyê kêlîkan diherikin

Bayekî hênik

Xilmaşîyê ji dawa hêşînayîya nivînandirevîne

Bêhna koçberîyê tê ber pozê min:

Balgehê min ji awazên perrên hechecîkan tijî bûye

Spêde dê bibişkive

Û asîman dê bi vê pîyaleya avê serxweş bibe

Divê ez îşev biçim!

Min pencereya xwe bo xelkê vê deverê li piştê vekiribû û bi wan re diaxêvîm

Min çi peyv nebihîstin ku van kêlîkan birêsin

Çavekî tenê jî nebû ku bi evîndarî li zemînê binêre

Tu Kes bi dîtina baxçe sersam nebû

Kesekî -ji dil- qirakek negihande baxçeyekî

Dilê min biqasî parçeewrekî ye

Ez, Hûrîyê -keça cîranan a nûgihayî-di pencereyê re dibînim

Li ber qurmê dara Narincê -dara kêmpeyda- fiqih dixwîne

Tiştine din jî hebûn, kêlîkine tîr û têrtijî

(wekî nimûne, min helbestbêjeke jin didît ku çavên xwe kutabûn asîman)

Asîman xwe di çavên wê de raxistibû

Şevekê, zilamekî ji min pirsî:

Tirî di çend saetan de şîrîn dibe!?

Divê ez îşev biçim!

Îşev, divê buxçika min bi qasî gumlekê tenahîya min be

Biçim di hembêza darmiradan de rakevim û nekevim kirasê bêdengîyê

Dîsa min dengek bihîst: Sohrab!

Sola min kanî?

Kovar Rê

Leave a Reply

Your email address will not be published.